Haptotherapie
is gebaseerd op de Haptonomie.
De begrippen haptonomie en haptotherapie worden vaak met elkaar verward.
Haptonomie is de leer van de tast, haptotherapie is de toepassing van deze inzichten binnen therapeutische processen.

Haptotherapie maakt mensen bewust van wat zij voelen.
Het helpt je lichaamsbewustzijn te vergroten.
Het toelaten van emoties geeft veerkracht i.p.v. verharding en schept ruimte om jezelf te kunnen zijn.

Haptotherapie gaat uit van de balans tussen denken voelen en handelen.

  • Zodat je weet en voelt wat wel en niet goed voor je is.
  • Ontdek je waar je grenzen liggen.
  • Ervaar je wat je in beweging brengt en wanneer je jezelf remt of blokkeert.
  • Kun je makkelijker voor jezelf opkomen.

Haptotherapie legt een relatie tussen deze gevoelens en de klachten en problemen die mensen ervaren.
De klachten zijn slechts verschijnselen van de de oorzaak, de onbalans in je leven.

Haptotherapie kijkt naar wie je op dit moment bent, hoe je functioneert en waar je tegen aan loopt.
Je leert binnen deze therapie het belang te ontdekken om stil te staan bij jezelf.
Het zorgt ervoor dat je over actieve stress-systeem weer gezond gaat reageren en beter tot rust kan komen.

 

Haptonomie

 Hoe werkt haptotherapie
 Wanneer kan haptotherapie nuttig zijn
 Wat bereik je met haptotherapie